HOME ABOUT MOODY APP CONTACT
MOODY
Go to Google Play!

Show how Moody you are!


Install via GooglePlay: free of charge

Go to Google Play!

MOODY

Boost your friendship!

Are you having a bad moood :( ?

You want to show the world how happy you are but you don't know how? ¯\_(ツ)_/¯

Now sharing your Mood with your friends is easier than ever!

Moody is a social app which allows you to observe changing moods within your friends! In the blink of an eye you will notice if your friends are sad. React! Reach out to them with something funny and you will see how your Home-screen environment will change!

Moody weather

Why would I need that? I have a dozen social apps with hundreds of contacts!

Well… that’s the case!
How many “firends” do you have on FB? On linked-in? Those are great apps but will you really inform ALL your 600 “friends” that you “can’t spend one more minute in your job”, you’re “totally crashed after a brake-up” or that you’re just “feeling depressed because of the weather”?

No…
You have your boss in your contacts, your ex-partners, all your coleagues from work and all of those people that you have graduated with but you can’t remember their names!
Moody is designed to small groups. Invite only those people that you care about! And be honest, they are here for you!

Set your Mood
Add your contacts
Observe Moody-weather
React when you see the clouds!
HOW IT WORKS!

Moody

Set your Mood
Describe how you feel
Invite your friends!
Monitor their spirit
React when someone is sad
Ask more Friends to join...
You can change them in your Settings Tab
You are redy to be Moody!

CONTACT

Contact us

We'd love your feedback!

Email: moody@jackfruit.ooo

Privacy policy

Privacy policy

What do we collect?

 

Moody mobile app and our web page moody.jackfruit.ooo, for the purpose of enabling you its service, collects following information about you:

How do we collect those information?

 

You will be asked to fill the sign up form during the registration process. Only username, password and phone number are mandatory. Those information are needed for you to be able to log in and use the application. We restrict ourselves a right to check if your phone number and email address are valid and remove or block not authenticated users. We strongly advice to fill complete set of information during registration process, that would help us to verify if you are your contact owner and will allow us to authorise you if you would like to edit your personal information or restore your password. In case if you would need to change your password and we won't have enough information to validate if you are your account owner we restrict ourselves a right to remove your account details. That could cause a lost of your contact list and information about your bonuses.  

Moody app will also collect similar information about contacts added by you on your Moody-contacts list.  

How you may change or remove your account information?

  What can be edited:

After changing your username some information in your app may not be refreshed e.g. your contact name in your friends contact lists. Editing your contact phone and username may cause data loss. We strongly discourage editing those information. Those data should be removed from database and new account should be created.

 

If you would like to edit your personal information please contact us directly on moody@jackfruit.ooo place your request and follow our authentication process.

 

Do we disclose any information to outside parties?

 

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless required by law. We may use your personal information to send you occasionally promotional information about our other apps or third parties products which we think you may find interesting.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jakie informacje są zbierane?

Aplikacja mobilna Moody oraz powiązany z nią serwis internetowy moody.jackfruit.ooo wykorzystuje, w celu pełnienia swoich funkcji, następujące informacje o Tobie:

W jaki sposób zbierane są informacje?

W trakcie procesu rejestracji zostaniesz poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Aby możliwe było korzystanie z usługi należy wypełnić wymagane pola: nazwa użytkownika, hasło, numer telefonu. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowana poprawności i prawdziwości wprowadzonych przez ciebie danych i usunięcia danych, których nie byliśmy w stanie zweryfikować. Doradzamy wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego. Pozwoli nam to pomóc ci w przypadku gdy skontaktujesz się z nami w celu zmiany hasła lub edycji swoich danych. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tego, że jesteś właścicielem swojego konta, jedyną operacją, którą będziemy mogli wykonać jest usunięcie danych konta użytkownika. Może to spowodować utratę zgromadzonych kontaktów na koncie oraz informacji o przyznanych bonusach.

Aplikacja Moody gromadzi również podane przez Ciebie dane dotyczące zgromadzonych przez Ciebie kontaktów.

W jaki sposób możesz zmieniać lub usuwać informacje o swoim koncie?

Informacje, które podlegają edycji:

Po zmianie nazwy użytkownika na inną niektóre dane mogą nie odświeżyć się poprawnie, np. Twoja nazwa użytkownika na listach Twoich kontaktów pozostanie nie zmieniona. Próba edycji numeru telefonu może spowodować utratę danych. Silnie odradzamy edytowania tych informacji. Te dane powinny zostać usunięte z bazy danych oraz powinno zostać utworzone nowe konto.

W celu edytowania lub usunięcia informacji osobistych prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem email moody@jackfruit.ooo. Proimy o podążanie za krokami procesu autentykacji.

Czy udostępniacie informacje o mnie firmom zewnętrznym?

Nie sprzedajemy oraz nie udostępniamy żadnych zgromadzonych informacji firmom zewnętrznym w przypadkach innych niż nakazane prawnie. Możemy okazjonalnie użyć zgromadzonych informacji w celu skontaktowania się z Tobą i podzielenia się wiedzą o naszych kolejnych aplikacjach, bądź usługach oraz aplikacjach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.To the top